دیزل ژنراتورهای نسل جدید تماما توسط سنسورها و کنترلرها توسط ECU راه اندازی و کنترل صورت میگیرد. اساس کار ECU بدین صورت است که سنسورهای مختلف بر حسب وظیفه خود سیگنال هایی را به واحد کنترل یا پردازنده مرکزی ارسال میکند و تمام این سیگنال ها را به طور جداگانه و با توجه به نوع نرم افزار، در خود پردازش نموده و دستورات کارکرد را برای عملگرها ارسال میکند. عملگرها با توجه به دستور دریافتی از پردازشگر، کار و وظیفه خود را انجام می دهند

 
 

 
 
 

- ایسیو ولوو پنتا

 

- ECU ولوو

 

- ECU ولوو پنتا

 

- ECM ولوو

 

- ECM ولوو پنتا

 

- ایسیو ولوو 532

 

- ECU ولوو 532

 

- ایسیو ولوو پنتا 532

 

- ECU ولوو پنتا 532

 

- ECM ولوو پنتا 532

 

- ECM ولوو 532

 

- ایسیو Volvo Penta TAD532GE

 

- ECU Volvo Penta TAD532GE

 

- ECU ولوو TAD532GE

 

- ECU ولوو پنتا TAD532GE

 

- ایسیو ولوو TAD532GE

 

- ایسیو ولوو پنتا TAD532GE

 

- ECM Volvo Penta TAD532GE

 

-  ولوو TAD532GE

 

-  ولوو پنتا TAD532GE

 

- ECM ولوو TAD732GE

 

- ECM ولوو پنتا TAD532GE

 

- ای سی یو ولوو پنتا TAD532GE

 

- ای سی یو ولوو TAD532GE

 

- ای سی یو Volvo Penta TAD532GE

 

 

پارت نامبر = 3586271

P.N=3586271 ( شماره سریال)

P.N=3586271 ( پارت نامبر)

 

پارت نامبر = 22256346

P.N=22256346 (شماره سریال)

P.N=22256346 (پارت نامبر)

 

پارت نامبر = 3586270

P.N=3586270 (شماره سریال)

P.N=3586270 (پارت نامبر)

 

پارت نامبر =22347693

P.N=22347693 (شماره سریال)

P.N=22347693 (پارت نامبر)

 

 

- خدمات ECU دیزل ژنراتور  ولوو پنتا TAD532GE

 

- دیاگ ولوو پنتا TAD532GE

 

- دیاگ Volvo Penta TAD532GE

 

- دیاگ ولوو TAD532GE

 

- دیاک Volvo Penta TAD532GE

 

- دیاک ولوو TAD532GE

 

- دیاک ولوو پنتا TAD532GE

 

- ECM ولوو TAD532GE

 

- ECM ولوو پنتا TAD532GE

 

- ایسیو ولوو پنتا TAD532GE

 

- ECM دیزل ژنراتور ولوو TAD532GE

 

- ECM دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD532GE

 

-  ایسیو دیزل ژنراتور ولوو TAD532GE

 

-  ایسیو دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD532GE

 

-  ایسیو دیزل ژنراتور Volvo Penta TAD532GE

 

- خدمات نرم افزاری انواع ECU ولوو - ECU Volvo Penta TAD532GE

 

-  ایسیو ولوو پنتا TAD532GE - ایسیو Volvo Penta TAD532GE

 

- برنامه ریزی ( Programming ) و خدمات نرم افزاری انواع ECU ولوو -

 

ECU Volvo Penta TAD532GE - ایسیو ولوو TAD532GE

 

 

جهت ارتباط با شرکت دیزل مولد نیرو از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید


09169084401 - 09389037977

www.dimonaco.ir

 www.info@dimonaco.ir